Todas las entradas publicadas hasta ahora ordenadas por orden alfabético

Dios ke te crew - PROFECÍA

Dios ke te crew - PROFECÍA

deja deja..
deja que la natura ria
pro-fe-cia
comien comien comienza la profecia..

Cando chegue o dia
no que non poidas respirar
no medio ambiente acordaraste desta profecia..

Cando chegue o dia
no que non poidas comer comida de verdade
acordaraste desta profecia..

Cando chegue o dia
no que non poidas beber auga potable
acordaraste desta profecia..

Cando chegue o dia
no que te des conta
sera tarde
cando chegue o dia
só haberan cinzas
será tarde

Demasiado tarde meu irman
os cartos comeronse o mundo
ñam ñam
bosques talados
xunglas arrasadas
rios contaminados
animais extinguidos
seres humanos encauzados
nunha vida programada

sociedades esclavizadas nun engranaxe suicida
mamada tras mamada quero que me fagas gobernante
ti que levas o teu pobo direitiño
cara a morte
condenado nun deserto podre
infestado de ser humanos armados
con prolongacions de brazos
rematados en fusils
revolucion frustrada

Ese dia non levantara cabeza
o sol saira polo lado contrario
e pararase o planeta
a morte..xa non tera sentido
cobrara vida entre nós
e levarate consigo.

As nubes vislumbran
malas noticias
comeza o dia no que
choveran cinzas..
cinzas de todo aquelo que queimaches
remataches con todo
nin se quera choraches

na arbore equivocada ti mexaches
nun cubo de merda moi pequeno
cagaches
e agora a merda que cae por fora
caeche por riba
cheiras a ti mesmo
Acabaches coa tua vida

descubriches que ti mesmo eres un virus
non acabara contigo ningun bicho
pero si o teu ombligo.
Edificios altos
coches..semaforos
todo falso
as penas da terra de asfalto son

e a deusa natureza conquistada polos cartos
o precio da vida
dime...¿quen cojones o pon?
E agora disque nos cae acido do ceo
que o ozono e un colador
que xa non queda nin uha pizca de xeo nos polos
¿cantas mares e animales tolos?
gracias os humanos
que pensamos que somos os amos de todo

reventaremos o planeta
como un globo.
Agora os tronos son bombas que tronan de carallo
as sillitas electricas fan o traballo do raio nunha persoa...
toma chispazo wapo
toma asento
toma asesinato
creceu tanto o poder coma as ganas de jodernos.

¿E que culpa tivemos nós?
traballamos..
temos que deixarnos a vida neste planeta opresor que nos largaron
os cartos non se comen
que cojones
proba a meter na boca os fodidos papeis de cores
¿fartan...alimentan...?
pois metelle de postre una froita tranxénica
¿que coño nos pasa?
¿temos esperanza..?
temos pouco tempo pa salva-la raza humana
deixa dunha puta vez as armas

Quixeron inventar a bomba mais forte
en vez de salvar a enfermidade que provocou a morte
da miña nai..e dos teus e dos seus..e deles..
e segue morrendo de fame
¿ou no o vedes?

Cando chegue o dia
no que non poidas respirar
no medio ambiente acordaraste desta profecia

Cando chegue o dia
no que non poidas comer comida de verdade
acordaraste desta profecia

Cando chegue o dia
no que non poidas beber auga potable
acordaraste desta profecia

Cando chegue o dia
no que te des conta
sera tarde
cando chegue o dia
só haberan cinzas
será tarde

Mundo insdutrializado
¿paga a pena? preguntate
consecuencias irreversibles..
non feliz
parte dunha cadea de engranaxe formas
¿onde estan os oficios?
morrendo
sistema clasista
sistema de competicion
toda a vida
currando nunha fabrica

(mais produccion) capitalismo en accion
(mais produccion) sexa como sexa
(mais produccion) destruccion

pouco respeto pola natura rompeuse a biodiversidade
Os nosos ancestros preocuparonse de que houbera carballos castiñeiras e demais...
para que o disfrutaran fillos e netos...
agora da igual..eso non é rentable..

Trae especies foraneas
planta eucaliptos
(beneficio rapido) e as consecuencias
nin herva saira desa terra
o deserto chegara a tus galiza
(S.O.S Galiza)
se acaba e os nosos fillos non veran nada.

Os cartos acaban coa vida
quimica mais que quimica (pesticida)
ata na comida..(todo sae mais rapido) (todo é mais rentable)
e nós morrendo a cando terra (perras)
multinacionales a merda
aqui comos xente sinxela

e agora vendesme veneno
comemos veneno
respiramos veneno
en veneno nos convertimos
mandamos todo a merda nun abrir e pechar de ollos

O ser humano
mais un ser que un humano é
como un gusano que roe a mazá
e acaba podrecendo
(¿quen decia que non existe o inferno?)
esta pasando estouno vendo

momento complicado nun planeta esgotado
hay mais armas que arbores por metro cadrado
a hipocresia arma de destruccion masiva do hoxe en dia
contra nós
alto señores a practican (apoian) (invaden)

unha cultura remata cas outras
resisten..loitan..aguantaran
¿que cojones van facer se agora non lles queda nada?
nada de nada
a casa queimada
a familia perdida
e incrible o ser humano sempre foi temible
e se continua asi pronto veran como se extingue

non mais guerra
non mais pena
non mais mortos por catro fillos de perra
non mais sangue derramada pola terra

Cando chegue o dia
no que non poidas respirar
no medio ambiente acordaraste desta profecia..

Cando chegue o dia
no que non poidas comer comida de verdade
acordaraste desta profecia..

Cando chegue o dia
no que non poidas beber auga potable
acordaraste desta profecia..

Cando chegue o dia
no que te des conta
sera tarde
cando chegue o dia
só haberan cinzas
será tarde


Traducción - Profecía

deja deja...
deja que la natura ria
pro-fe-cia
comien comien comienza la profecia...

Cuando llegue el día
que no puedas respirar
en el medio ambiente te acordaras de esta profecía

Cuando llegue el día
que no puedas comer comida de verdad
te acordaras de esta profecía

Cuando llegue el día
que no puedas beber agua potable
te acordaras de esta profecía

Cuando llegue el día
en que te des cuenta
será tarde
cuando llegue el día
sólo habrá cenizas
será tarde

Demasiado tarde mi hermano
el dinero se comió el mundo
ñam,ñam
bosques talados
junglas arrasadas
ríos contaminados
animales extinguidos
seres humanos encauzados
en una vida programada

sociedades esclavizadas en un engranaje suicida
mamada tras mamada quiero que me hagas, gobernante
tu que llevas a la gente derechito
rumbo a la muerte
condenado en un desierto podrido
infestado de seres humanos armados
con prolongacion de sus brazos
acabados en fusiles
revolución frustrada

Ese día no levantará cabeza
el sol saldrá por el lado contrario
y se parará el planeta
la muerte ya no tendrá sentido
cobrará vida entre nosotros
y te llevará consigo.

las nubes vislumbran
malas noticias
comienza el día en que
lloverán cenizas
cenizas de todo aquello que quemaste
acabaste con todo
ni si quiera lloraste

en el árbol equivocado tu measte
en un cubo de mierda muy pequeño cagaste
y ahora la mierda que cae por fuera
te cae por encima
hueles a ti mismo
Acabaste con tu vida

descubriste que tu mismo eres un virus
no acabará contigo ningún bicho
pero si tu ombligo.
edificios altos
coches,semaforos,todo falso
las penas de la tierra de asfalto son

y la diosa de la naturaleza conquistada por el dinero
y el precio de la vida
dime, ¿Quién cojones lo pone?
Y ahora dicen que nos cae ácido del cielo
que el ozono es un colador
ya no queda ni una pizca hielo en los polos
Cuántos mares y animales locos
gracias a los humanos
que pensamos que somos los amos de todo

reventaremos el planeta
como un globo.
Ahora los truenos son bombas que truenan un montón
las sillitas eléctricas hacen el trabajo del rayo en una persona ...
toma chispazo guapo
toma asiento
toma asesinato
creció tanto el poder como las ganas de jodernos.

Y que culpa tuvimos nosotros?
trabajamos...
tenemos que dejarnos la vida en este planeta opresor que nos largaron
el dinero no se come,que cojones
prueba poner en la boca los jodidos papeles de colores
¿te llenan, te alimentan?
pues métele de postre una fruta transgénica
¿Qué coño nos pasa?
¿tenemos esperanza?
tenemos poco tiempo para salvar a la raza humana
deja de una puta vez las armas

Querían inventar la bomba más fuerte
en lugar de curar la enfermedad que provocó la muerte
de mi madre ... y de los tuyos...,y de los suyos... y de ellos
y siguen muertos de hambre
¿o no lo veis?

Cuando llegue el día
que no puedas respirar
en el medio ambiente te acordaras de esta profecía

Cuando llegue el día
que no puedas comer comida de verdad
te acordaras de esta profecía

Cuando llegue el día
que no puedas beber agua potable
te acordaras de esta profecía

Cuando llegue el día
en que te des cuenta
será tarde
cuando llegue el día
sólo habrá cenizas
será tarde

Mundo insdutrializado
¿Merece la pena? pregúntate
consecuencias irreversibles
no felices
parte de una cadena de engranajes formas
¿Dónde están los oficios?
muriendo
sistema clasista
Sistema de competición
toda la vida
currando en una fabrica

(Más producción) capitalismo en acción
(Más producción) sea como sea
(Más producción) destrucción

poco respeto por la naturaleza se rompió la biodiversidad
Nuestros ancestros se preocuparon de que hubiera robles,
castaños y demás...
para que los disfrutaran hijos y nietos...
Ahora da igual... eso no es rentable ..

Trae especies foráneas
planta eucaliptos
(beneficio rápido) ¿y las consecuencias?
ni hierba saldrá de esa tierra
el desierto llegará a tu galicia
(S.O.S Galicia)
se acabará y nuestros hijos no verán nada

El dinero termina con la vida
química, mas que química pesticida
hasta en la comida
(todo sale más rápido) (todo es más rentable)
y nosotros muriéndo con la tierra (Perra)
multinacionales a la mierda
aquí somos gente sencilla
y ahora me vendes veneno
comemos veneno
respiramos veneno
en veneno nos convertimos
mandamos todo a la mierda en un abrir y cerrar de ojos

El ser humano
mas un ser que un humano es
como un gusano que muerde la manzana
y se acaba pudriendo
(¿Quién decía que no existía el infierno?)
está pasando, lo estoy viendo

momento complicado en un planeta agotado
hay más armas que árboles por metro cuadrado
La hipocresía, arma de destrucción masiva de hoy en día
en contra de nosotros
"altos señores" la práctica (la apoyan) (invaden)

una cultura acaba con las otras
resisten,luchan,aguantarán
¿Qué cojones van a hacer si ahora no les queda nada?
nada de nada
casa quemada
la familia perdida
es increíble el ser humano siempre fue temible
y si continua así, pronto verán como se extingue

No más guerra
No más pena
No más muertes por cuatro hijos de perra
NO más sangre derramada por la Tierra

Cuando llegue el día
que no puedas respirar
en el medio ambiente te acordaras de esta profecía ..

Cuando llegue el día
que no puedas comer comida de verdad
te acordaras de esta profecía ...

Cuando llegue el día
que no puedas beber agua potable
te acordaras de esta profecía ...

Cuando llegue el día
en que te des cuenta
será tarde
cuando llegue el día
sólo habrá cenizas
será tarde


Dios ke te crew es un grupo de hip hop de Ordes (Galicia, España) formado en 2003.

Hoy día forman un colectivo de graffiti, breakdance, djs y rap. Todas éstas vertientes del hip hop se juntan en las actuaciones en directo del grupo donde es habitual presenciar graffiteros pintando piezas al fondo del escenario y bailes de breakdance, mientras la parte musical del grupo interpreta sus temas.

El colectivo comenzó en el Festigal 2003 cuando la organización llamó a cantar a los grupos de rap 5 Talegos y Ghamberros, ambos formados en Ordes (La Coruña), que se presentaron como Dios ke te crew.

En la parte no musical se unieron los graffiteros Vandals Crew y Cousas Novas, y los breakers compostelanos Playmovil Kids (los cuales ya no forman parte de la Crew).

Después de que 5 talegos y Ghamberros aparecieran en varios recopilatorios, en 2004 Ghamberros su primeira referencia de título homónimo.

La primera grabación acreditada de Dios ke te Crew fue el corte que se incluyó en la película colectiva "Hai que botalos", una recopilación de cortometrajes puestos en circulación con motivo de las elecciones al Parlamento Gallego en 2005. Aportaban la banda sonora al episodio titulado O derradeiro (El último), el tema titulado "Herdeiros da ditadura".

En el año 2006-2007 lanzan su primer trabajo en formato profesional, un LP titulado "Xénese" compuesto por 16 temas. Auto-editado por el sello del propio grupo DKTC Sons y la editora gallega Falcatruada. Distribuido por Discmendi en España y Noruega.

Se trata del primer disco de rap íntegramente en gallego en el que presentan la realidad cultural, social y política con sarcasmo y humor.

Influencias del jazz, rock, reggae, hardcore o funk están presentes en las bases musicales de este trabajo. En el diseño del CD incluye ilustraciones y graffitis de miembros del colectivo.

En sus actuaciones por toda España, compartieron escenario con artistas como saian Supa Crew, The Beanuts, Dealema, Foreign beggars, Ojos de Brujo, La Mala Rodríguez, SFDK, Violadores del Verso, Sólo los Solo o La excepción.

En el 2011 fichan por Boa Music con quien graban su nuevo disco “Humanose” compuesto de trece tracks. Dios ke te crew actualmente está formado por Mou, Jamas, Garcia y Dj Murdock.
Traducción eMe
Biografía wikipedia.

eMe

1 comentario:

  1. Nueva entrada ya con Compostela en lontananza os dejo este post de Dios Ke Te Crew con "Profecía" (con vídeo,letra,traducción y biografía) este post lo deje guardado y espero que lo escuchéis con atención.Se entiende bastante pero aun así os dejo la traducción.

    Sed buenos si queréis.

    Milú

    ResponderEliminar

Por favor, si algún enlace no funciona o no se ve algún vídeo , te agradecería que me avisaras dejando un comentario en esta página o en Facebook, Twitter, o por correo electrónico.
Muchas gracias por tu colaboración y por tu visita.

Subir pagina